img

O nás

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Základní údaje

Společnost G-Consult, spol. s r.o. byla založena v roce 2004.

 

Od zahájení činnosti v oblasti geologie a ekologie se hlavní aktivita společnosti G-Consult soustředila na realizaci inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumů a dále na problematiku posuzování vlivů staveb a koncepcí na životní prostředí, realizaci ekologických auditů, analýz rizika, sanačních prací, na řízení odpadového hospodářství a zavádění systému environmentálního managementu.

 

Firma neustále reinvestuje podstatnou část vytvořeného zisku do svého rozvoje. Investice přitom směřují do modernizace technického zázemí a do zvyšování kvalifikace personálu.
Tato politika umožňuje firmě operativně reagovat na měnící se požadavky trhu a udržovat si dobré jméno, které si za dobu své činnosti vybudovala.

 

 

Základní údaje o společnosti:

Obchodní firma: G-Consult, spol. s r.o.
Sídlo: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zapsána: v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 9104
IČ: 64616886
DIČ: CZ64616886
ID datové schránky: mvi7xxm

 

Oprávnění, osvědčení, autorizace

 • Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Inženýrská geologie (6x)
 • Hydrogeologie (6x)
 • Geologické práce – sanace, Sanační geologie (3x)
 • Ložisková geologie
 • Environmentální geologie
 • Geotechnický průzkum silnic
  a dálnic (MDaS ČR) (2x)
 • Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle zák. č. 100/2001 Sb. (EIA)
 • Soudní znalec (obor Vliv ekolog. zátěží na ŽP, obor Inženýrská geologie a hydrogeologie)
 • Obvodní báňský úřad Ostrava – zodpovědný zástupce
 • Provádění zkoušek těsnosti podle § 3a odst. 3 písm. a), b) vyhlašky č. 450/2005 Sb.,
  v platném znění

ISM

Společnost G-Consult, spol. s r.o. má zavedeny a certifikovány systémy řízení dle norem ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality, ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu a ČSN OHSAS 18001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 

V souladu s požadavky uvedených norem byla vyhlášena Politika integrovaného systému řízení (ISM).
V srpnu 2017 úspěšně proběhl v naší firmě recertifikační audit integrovaného systému řízení. To znamená, že certifikáty pro systém řízení kvality (ISO 9001), systém environmentálního managementu (ISO 14001) a systém bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001) jsou platné další tři roky – tedy do září 2020.

 

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close