img

Stavíte rodinný dům?

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Stavíte rodinný dům?

Rozhodli jste se, že chcete bydlet ve svém, obklopeni větší či menší zahradou oddělující Vás jak od sousedů, tak i ruchu okolí? Než nastane tento toužebně očekávaný stav, čeká Vás řada přípravných kroků. Mezi nimi, i v souladu s platnou legislativou, bude nezbytné předložit stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci, jejíž součástí je i řešení nakládání s dešťovými a splaškovými vodami, způsob založení konstrukce domu, vypořádání se s případným zvýšeným výskytem radonu v půdě a možná také způsob využití podzemní vody pro zásobování pitnou nebo užitkovou vodu. Aby vše na úřadě hladce prošlo, bude nutné na parcele provést určitá měření, resp. zajistit určité informace. A s tím Vám umíme pomoci!

Kontakt na specialistu

Radan Šmít 597 430 922, 602 744 287 smit@g-consult.cz

Využití podzemních vod – studny

Ne vždy tomu tak je, ale může se stát, že Váš pozemek skrývá využitelný geologický potenciál. Ropu, zlato a uhlí nečekejte, to už by si tuto lokalitu vyhlídl jiný podnikatel, ale podzemní voda může být také hodnotnou surovinou.
Záleží už pak jenom na Vás, k jakým účelům ji hodláte využít – jako pitnou pro zásobování celého rodinného domu, nebo jako užitkovou při odděleném hospodaření s vodou, k plnění zahradního bazénu nebo zavlažování zahrady.
Při posuzování vhodnosti lokality k využití jako zdroje podzemní vody doporučujeme se vyhnout nabídkám typu „Písařík a jeho virgule“ z filmu Konec básníků v Čechách. O tom, zda se využitelný zdroj podzemní vody v daném místě nachází, může rozhodnout pouze kvalifikovaný hydrogeolog. V geologicky „notoricky“ známých místech mu k tomu může postačit návštěva místa samého a prostudování archívních materiálů, mnohdy je však nutné se „pod zem“ podívat pomocí vrtu.
Vlastní využívání vodního zdroje pak podléhá povolení podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění.
Všechny tyto podklady jsme připraveni pro Vás vypracovat, proto neváhejte a kontaktujte nás!

Zasakování srážkových vod

V poslední době se stalo hitem na základě pravidla českého legislativního „ode-zdi-ke-zdismu“ řešit zásak veškerých srážkových vod do země. V své podstatě je toto opatření správné, neboť neustálým zabetonováváním a zaasfalováváním plochy České republiky urychlujeme odtok napršených vod do řek a tím mimo jiné zvyšujeme rizika záplav.
Ale ne vždy jsou v daném místě pro zpětný vsak příznivé podmínky. A tuto skutečnost musí posoudit kvalifikovaný hydrogeolog. A opět, tak jako u studní, může stačit terénní rekognoskace a prostudování archívních dat, ale často je nutné ověřit, jak to s tou geologickou stavbou vypadá pomocí vrtu a případně i provést zkoušku zásaku.
Odfláknutým posudkem se můžete dostat následně do vážného problému – draze vybudovaný zasakovací prvek nebude fungovat a voda bude v lepším případě zaplavovat Vaši zahradu, v horším pak hrotit sousedské vztahy.
Posudek v souladu s ČSN 75 9010 pro zasakování jsme připraveni pro Vás vypracovat, proto neváhejte a kontaktujte nás!

Měření výskytu radonu

Některé stavební úřady vyžadují doložit posudek o výskytu výstupů (emanací) radioaktivního plynu radonu v místě projektované stavby. Existence radonu je sice vázána pouze na některé geologické struktury (zejména na geologicky starší plutony magmatických hornin), ale toto povědomí nemůžeme očekávat od každého úřadu. Vyvstane-li takový požadavek, neradno s úřadem příliš polemizovat.
Posudek vyžaduje provedení terénního měření v místě budoucí stavby a získání informací o geologické stavbě v povrchové zóně (nakolik je pokryv v lokalitě pro půdní vzduch propustný).
Tento posudek jsme připraveni pro Vás zajistit, a tudíž neváhejte a točte naše telefonní číslo!

 

Posouzení základových podmínek

Projektant Vašeho vysněného rodinného sídla si může vyžádat podklady pro návrh založení domu. To se může stát v případě, že Vaše požadavky na velikost domu nebudou příliš skromné, nebo je pozemek umístěn ve svahu a hrozí riziko narušení stability (takový sesuv je mnohdy horší než krátká povodeň!) anebo jsou obecně základové podmínky v dané lokalitě nepříznivé.
V takovém případě je nutné v půdorysu domu provést minimálně jednu, ale lépe dvě či více vrtaných sond.
Na základě popisu vrtného jádra, případně i laboratorních rozborů odebraných vzorků pak kvalifikovaný inženýrský geolog klasifikuje základové půdy a stanoví podmínky pro zakládání včetně nezbytných hodnot pevnostních vlastností základových půd jako podklad pro projektanta a jeho statické výpočty.
Takový průzkum je pro nás hračkou, takže neváhejte a kontaktujte nás!

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close