img

Inženýrská geologie

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Inženýrská geologie

Inženýrská geologie (a geotechnika) je poměrně mladá aplikovaná geologická věda. Zabývá se především vztahem geologického prostředí se stavbami různého druhu. Na rozdíl od klasické geologie není na prvním místě složení hornin, jejich stáří nebo způsob jejich vzniku, ale důležité jsou technické vlastnosti jako například únosnost, stlačitelnost, propustnost, těžitelnost atd. Hlavním úkolem inženýrských geologů je stanovit podmínky pro zakládání staveb. Je nutné provést inženýrsko-geologický průzkum a posoudit, zda je možné provádět stavební práce, popř. jak zlepšit základové poměry, aby bylo možné stavbu realizovat.

Inženýrští geologové by se měli podílet i na tvorbě územních plánů, aby nemohlo docházet k realizacím staveb v nevhodných územích, jako jsou například území záplavová, sesuvná atd. Cílem by mělo být takové oblasti vyhledat a zanést je do územních plánů.

Kontakt na specialistu

Hippolyte Zoglobossou Inženýrská geologie 597 430 933, 724 044 282 zoglobossou@g-consult.cz

Inženýrská geologie v územním plánování:

 • Inženýrsko-geologické mapování
 • Inženýrsko-geologické rajónování
 • Stanovení omezujících a vylučujících kritérií
 • Stanovení podmínek výstavby z pohledu zakládání a interakce stavby a geologického prostředí
 • Sesuvy a sesuvná území:

  • Inženýrsko-geologické mapování sesuvných a potenciálně sesuvných území
  • Inženýrsko-geologický průzkum sesuvných území
  • Výpočty stability a návrhy stabilizačních opatření
  • Realizace stabilizačních opatření

 

Inženýrská geologie pro zakládání staveb:

 • Inženýrsko-geologické mapování
 • Orientační, předběžný a podrobný inženýrsko-geologický průzkum
 • Inženýrsko-geologický a geotechnický dohled nad provádění stavby
 • Kontrola kvality prováděných stavebních prací z pohledu geotechnických parametrů
 • Řešení poruch staveb a konstrukcí z důvodů narušení základových poměrů

Naše reference – Inženýrská geologie:

NOŠOVICE – průmyslová zóna Hyundai - 2006 Zadavatel: Takenaka EUROPE GmbH Podrobný inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum v prostoru montážního závodu Hyundai Motor Manufactoring Czech v Nošovicích.   Cílem průzkumných prací bylo poskytnout podrobné údaje o geologické […]
Silnice I/46 ŠTERNBERK – obchvat - 2009 Zadavatel: ŘSD ČR, správa Olomouc Zpracovaní podrobného geotechnického průzkumu pro zpracování DSP úseku silnice I/46.   Základní údaje stavby: Délka trasy cca 4731.3 m V trase se vyskytuje celkem […]
MOŠNOV – Letiště Leoše Janáčka – kolejové napojení - 2010 – 2011 Zadavatel: Pöyry Environment a.s. Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro stavbu kolejového napojení Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LLJO).   Průzkum byl proveden za použití jak destruktivních metod (vrtné práce, […]
BENIN – NIGER – železnice – IG studie - 2010 Inženýrsko-geologická studie trasy železničního spojení států Benin a Niger v délce cca 1059 km.
MARKVARTOVICE – kanalizace – IGP - 2013 Podrobný inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum v trasách projektovaného odkanalizování obce Markvartovice.   Zadavatel: Koneko, spol. s r.o.   Cílem geologického průzkumu je zajištění informace o geologických podmínkách pro návrh […]
Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – Západní část, předběžný GTP - 2012 – 2013 Zadavatel: Dopravoprojekt Ostrava, spol. s r.o. Zpracování předběžného geotechnického průzkumu v trase severního obchvatu Opavy.   Základní údaje stavby: Trasa v km v km 0.164 – 5.129 V trase […]

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close