img

Hydrogeologie

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Hydrogeologie

Česká republika má jako jeden z mála států Evropy velké zásoby a zdroje kvalitních podzemních vod. Vyhledávání, využívání a ochrana těchto zdrojů je jedním z nejdůležitějších úkolů současnosti. Obor hydrogeologie proto cílevědomě, racionálně a progresivně zkoumá nejen zdroje podzemních vod, ale i jejich vlivy na činnost člověka a naopak. Společnost G-Consult je v oblasti hydrologie a hydrologických průzkumů profesionálem a nabízí služby na velmi vysoké úrovni.

Kontakt na specialistu

Radan Šmít Hydrogeologie, sanace 597 430 922, 602 744 287 smit@g-consult.cz

Hydrogeologické průzkumy:

 • hydrogeologické mapování
 • vyhodnocování kvality podzemních
  a povrchových vod v návaznosti
  na platnou legislativu
 • hydrodynamické zkoušky a výzkum sond
 • průzkumy pohřebišť – zjištění základních požadavků zákona č. 256/2001 Sb.
 • konstrukce speciálních hydrogeologických map
 • hydrogeologické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminace
 • komplexní monitoring podzemních
  i povrchových vod, vytipování a sledování potencionálních znečišťovatelů a jejich bezprostřední vliv na okolí

 

Hydrogeologické průzkumy
pro stavební účely:

 • hydrogeologické průzkumy pro odvodňování stavebních jam, návrhy systémů odvodnění
  a jejich realizace
 • ověřování hydraulických parametrů
 • provádění čerpacích a vsakovacích zkoušek
 • provoz hydraulické ochrany podzemních vod
 • matematické modelování i standardní výpočetní metody hydraulických parametrů
 • posuzování agresivity podzemních vod
  na ocelové a betonové konstrukce
  dle platné legislativy

Zajištění a ochrana vodních zdrojů:

 • komplexní regionální i lokální hydrogeologické mapování
 • vyhledávání zdrojů pitné a užitkové vody
 • ověřování kvality a vydatnosti zdrojů podzemní vody (odběr vzorků, zajištění laboratorních analýz, hydrodynamické zkoušky)
 • optimalizace využití stávajících zdrojů podzemní vody včetně návrhu režimu provozu těchto zdrojů,
 • terénní měření základních fyzikálně-chemických parametrů podzemní vody
 • hydrochemické, bakteriologické
  a ekotoxikologické hodnocení kvality přírodních vod
 • návrh a revize pásem ochrany vodních zdrojů
 • zpracování hydrogeologických
  studií a posudků
 • konzultační a oponentní činnost

Naše reference – hydrogeologie:

Bernartice nad Odrou – Monitoring a AAR - 2011 – 2014 Ověření aktuálního rozsahu kontaminace podzemní vody v prostoru bývalého jímacího území podzemní vody   Zadavatel: Obec Bernartice nad Odrou Předmětem zakázky je dlouhodobý monitoring v bývalém jímacím území Bernartice […]
Komárov – silnice I/11 – severní obchvat - 2013 Zadavatel: Statutární město Opava Ověření vlivu výstavby mostní estakády na hladinu podzemní vody a povrchového rozlivu z řeky Opavy na vodní zdroj ve Velkých Hošticích   Předmětem zakázky bylo posouzení […]
MOŠNOV – Zasakování PZ – studie II - 2012 Zadavatel: Statutární město Ostrava Ověření průběhu přehloubeného subglaciálního koryta a možnosti zasakování srážkových vod v severní části navazující na projektovaný areál MCOM (Multimodální cargo)   Zakázka zaměřena na předběžný průzkum […]
ROŽNOV pod Radhoštěm – ochranné sanační čerpání a průzkum - 2011 – 2012 Zadavatel: Ministerstvo financí Ověření rozsahu kontaminace v dílčí části areálu společnosti ON Semiconductor Czech Republic (dříve TESLA Rožnov)   Zakázka zaměřena na podrobný průzkum rozsahu kontaminace JZ prostoru […]
MOŠNOV – ZCOM – zasakovací objekty - 2013 Zadavatel: HB REAVIS Group CZ Ověření průběhu přehloubeného subglaciálního koryta a možnosti zasakování srážkových vod   Zakázka zaměřena na předběžný průzkum průběhu přehloubeného koryta v místě projektované výstavby zasakovacího objektu […]
Frenštát – p.R. – studie využitelnosti autochtonního karpatu - 2008 Zadavatel: Město Frenštát p.R. Studie možnosti jímání termálních mineralizovaných vod pro lázeňské účely   Cíl prací: Ověření potenciálu mineralizovaných vod nízkoteplotních terem v prostoru Frenštátu p. R. pro lázeňské […]
JABLUNKOV – studie využitelnosti termálních vod -   2009 – 2010 Zadavatel: Město Jablunkov Studie možnosti jímání termálních jodobromových vod pro lázeňské účely   Cíl prací: Ověření potenciálu jodobromových vod nízkoteplotních terem v prostoru Jablunkov – Písek […]

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close