img

Ekologické zátěže

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Ekologické zátěže

Od roku 1991 věnuje Česká republika velikou pozornost odstraňování starých ekologických zátěží, jakož i řešení aktuálních problémů v oblasti odstraňování a prevence kontaminace horninového prostředí, ovzduší a vody.
Úkolem tohoto oboru je definice, identifikace a odstranění ekologických zátěží až na mez přijatelného rizika pro obyvatele a okolní životní prostředí. Naše společnost v tomto oboru realizuje:

Kontakt na specialistu

Stanislav Mikolajek Sanace, Hydrogeologie 597 430 921, 602 781 124 mikolajek@g-consult.cz

Průzkumy kontaminace:

 • revize aktuálního stavu lokality – ověření existence a stavu vrtů, vstupní vzorkování
  a měření, rešerše
 • identifikace jednotlivých kontaminantů
 • screeningové metody průzkumu
  – plynometrické a geofyzikální metody
 • průzkum nesaturované i saturované zóny
  za účelem zjištění prostorového rozsahu kontaminace
 • hydrogeologické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminace
 • konstrukce speciálních map geologických
  a kontaminačních
 • komplexní monitoring podzemních
  i povrchových vod zaměřený na sledování konkrétních kontaminantů včetně trendového vyhodnocení

 

Analýza rizika vlivu lidské činnosti a starých ekologických zátěží na ŽP (AR)

Naše společnost provádí zpracování analýzy rizika v intencích Metodického pokynu MŽP ČR Analýza rizik kontaminovaného území, kterým jsou stanoveny základní požadavky na obsah a formu analýzy, jedná se o hodnocení rizika plynoucího z ekologické zátěže a návrhu cílových parametrů jeho sanace (určení nebezpečnosti, určení vztahu dávka – odpověď, hodnocení expozice a charakterizace rizika).

 

Součástí prací
při zpracování AR je:

 • posouzení závažnosti ekologické zátěže
  a rozhodnutí o provedení nápravného opatření
 • vybrání optimální varianty nápravného opatření
 • stanovení cílových parametrů nápravného opatření
 • posouzení účinnosti realizovaného nápravného opatření, aj.

Součástí AR mohou být odborné studie hodnotící technické a ekonomické aspekty řešení.

Sanace nesaturované zóny (neboli sanace zemin a horninového prostředí):

 • projekt sanace včetně projednání a zajištění příslušných povolení a vyjádření
 • výběr nejúčinnější metody sanace
 • výběr vhodných technologií
  pro dekontaminaci, popřípadě stabilizaci
 • volba optimálního způsobu využití či odstranění vyprodukovaných odpadů
 • řízení sanačních prací v terénu
 • optimalizace průběhu prací (přímá kontrola postupu činností v závislosti na kontaminaci)
 • sanační monitoring
 • kontrola a průkaz dosažení cílových limitů sanace
 • vyhodnocení sanace v návaznosti na bilanční výpočty a posouzení finanční efektivity sanačního zásahu

Sanace podzemní vody:

 • projekt sanace včetně projednání a zajištění příslušných povolení a vyjádření
 • výběr nejúčinnější metody sanace
 • výběr vhodných technologií
  pro dekontaminaci
 • vývoj a provozní aplikace čistících technologií pro netradiční kontaminanty
 • vybudování sanačních objektů (vrty, drenáže, měrné objekty, bariéry apod.) a jejich propojení do funkčního sanačního systému
 • sanace podzemní vody nejvhodnější metodou pro konkrétní kontaminanty a podmínky
  na lokalitě
 • průběžná optimalizace provozu systému
 • sanační monitoring
 • kontrola a průkaz dosažení cílových limitů sanace
 • vyhodnocení sanace v návaznosti na bilanční výpočty a posouzení finanční efektivity sanačního zásahu

Naše reference – Ekologické zátěže:

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – ochranné sanační čerpání - 2012 – 2013 Zadavatel: Ministerstvo financí Provádění ochranného čerpání v areálu současné kolonie zahrádkářů
BOHUMÍN – DS PHM – ochranné sanační čerpání - 2013 – 2014 Zadavatel: Ministerstvo financí Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM
ŠUMPERK – Vikýřovice – ochranné sanační čerpání - 2010 – 2012 Zadavatel: Ministerstvo financí Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM
HORNÍ SUCHÁ – sanace produktovodu - 2011 Zadavatel: Ministerstvo financí Sanace starého produktovodu od železniční vlečky do bývalého distribučního skladu
MOŠNOV – sanace produktovodů - 2010 Zadavatel: Statutární město Ostrava + Moravskoslezský kraj Sanace starého produktovodu a zemin Likvidace několika větví starého produktovodu vedoucího do prostoru letiště v Mošnově otevřeným výkopem. Cementace nedostupných úseků potrubí. Provedení […]
OSTRAVA – areál Nad Porubkou – sanace - 2010 – 2013 Zadavatel: Statutární město Ostrava Provádění sanace ropného znečištění v průmyslové zóně                      Demolice starého objektu garáží, odtěžení zeminy kontaminované ropnými látkami a sanace podzemní vody metodou „pump and […]
BRUNTÁL – Alfa Plastik – malá gramáž - 2008 – 2014 Zadavatel: Ministerstvo financí Sanace nesaturované zóny a podzemní vody v areálu Alfa Plastik a.s.
OSTRAVA – Hayes Lemmerz - 2005 – 2013 Zadavatel: Hayes Lemmerz Autokola Sanace podzemní vody Realizace sanace podzemní vody kontaminované ropnými látkami v areálu závodu na výrobu automobilových kol. Aplikace technologie „Pump and Treat“ s […]
BRUNTÁL – sanace bývalých kasáren SA - 2004 – 2007 Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí Sanace skládky a kontaminace v areálu bývalých kasáren SA               Realizace projektu zahrnovala sanaci nepovolené skládky odpadů, sanaci v místě bývalé prádelny (chlorované uhlovodíky) a […]

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close