img

Homepage

Our company provides top quality environmental consulting such as environmental audits, risk analysis, and environmental outsourcing. We are professionals in hydrology, carry out hydrological researches, and are specialists in protection of water sources. We provide complex solutions for environmental load including contamination research and remediation work. We are G-Consult.

img

News

PF 2018

15. December, 2017 -

My jsme připraveni!  A co vy?

 

 

 

Zajišťujeme posílení vodních zdrojů pro obec Domašov u Šternberka

29. November, 2017 -

V rámci zajištění zdrojů pitné vody pro obec realizujeme hydrogeologické práce pro ověření vydatnosti jímacího vrtu. Je realizováno hydrodynamické testování v délce  30 dnů čerpání a 3 dnů sledování nástupu hladiny podzemní vody ve vrtu. Dosavadní výsledky nasvědčují, že vydatnost vrtu bude pro potřebu obce, jako doplňkový vodní zdroj, dostatečná.

Práce jsou finacovány z prostředků obce a OPŽP.

 

Zpravodaj obce Domašov u Šternberka

 

 

ZMĚNA SÍDLA FIRMY

29. June, 2017 -

Dovolujeme si vám oznámit, že od 1.7.2017 sídlí firma G-Consult, spol. s r.o. v nových prostorách na ulici Výstavní 367/109 v Ostravě-Vítkovicích.
Telefonní kontakty zůstávají stejné a jsou funkční.

Výstavní 367/109
703 00 Ostrava
Tel.: +420 597 430 911
E-mail: info@g-consult.cz
URL: www.g-consult.cz
Loc: 49°48’46.421″N, 18°16’27.440″E

UKONČENÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI TOP GEO GROUP CZ

6. June, 2017 -

Na konci června 2017 ukončí činnost společnost TOP GEO Group CZ spol. s r.o. výmazem z obchodního rejstříku.

POVEZ II

2. March, 2017 -

Společnosti G-Consut, spol. s r.o. byl poskytnut příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053).
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %), konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky (15 %). V rámci vzdělávacího programu byl poskytnut příspěvek na vzdělávací aktivity, které budou probíhat v období 01/2017 – 06/2017.

  • Anglický jazyk 1.,2.,3. sk. (Cloverleaf spol. s r.o.)
  • Uplatnění technologie BIM v projektování – AutoCAD (ADEON CZ s.r.o.)
  • Uplatnění technologie BIM v projektování – BricsCAD (PROTEA spol. s r. o.)
  • Příprava na autorizační zkoušky v oboru Geotechnika (odborné konzultace) (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební)
  • Vzorkování podzemních vod, zemin a odpadů (Forsapi s.r.o.)

Complex geologic services anywhere in the CR

Our services cover the whole Czech Republic and we can process or arrange almost anything in our field. We are one of the most significant Czech experts not only in geology but also in other related fields. Our company also collaborates with external suppliers to ensure maximum quality and effectiveness of our projects.

img img

We meet your deadlines

Thanks to our big, permanent and flexible team we are able to finish all your projects in time. In case of a sudden illness of an employee or other trouble, his/her colleagues are always competent to complete his/her work. We are never late and we always meet a deadline.

img

Experience and reliability as the most important values

Some of our employees have already been working in the field about 20 or 30 years. They have much experience with various projects (including those of foreign clients) and are aware of importance we attach to reliability and professionalism. They share their experience with younger co-workers and thus create a strong and professional team.

img img

Reference

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – ochranné sanační čerpání

16. March, 2014 -

2012 – 2013

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu současné kolonie zahrádkářů

(more…)

BOHUMÍN – DS PHM – ochranné sanační čerpání

16. March, 2014 -

2013 – 2014

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM

(more…)

ŠUMPERK – Vikýřovice – ochranné sanační čerpání

16. March, 2014 -

2010 – 2012

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM

(more…)

HORNÍ SUCHÁ – sanace produktovodu

16. March, 2014 -

2011

Zadavatel: Ministerstvo financí

Sanace starého produktovodu od železniční vlečky do bývalého distribučního skladu

(more…)

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close