img

FRÝDEK MÍSTEK - skládka TKO

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

ref. Eko. poradenství

FRÝDEK MÍSTEK – skládka TKO

 

2004 – 2010

Zadavatel: Frýdecká skládka, a.s.

Průběžné sledování kvality podzemní vody v lokalitě skládky TKO

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

BREMBO CZECH – Ekologický audit, Environmentální outsourcing

2010 – 2011
Zadavatel: Brembo Czech, a.s.

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

ENVIRONMENTÁLNÍ POSUDKY PRO MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ ČR

2008 – 2013

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství České republiky

 

Zpracování environmentálních posudků akcí programu 129 120 – „Podpora prevence před povodněmi II“ a programu 129 130 – „Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby nových nádrží“ financované ve vodním hospodářství Ministerstva zemědělství. Tyto tzv. posudky environmentálního experta slouží jako jeden z podkladů pro získání dotací z uvedených programů.

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

KARVINÁ – Terénní úpravy lokality Nad Barborou

2012

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – dokumentace

Zadavatel: RPG RE Land, spol. s r.o.

 

Vypracování dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro záměr terénních úprav v poddolovaném a částečně rekultivovaném území v Karviné-Dolech. Lokalita záměru je tzv. brownfield, tedy plocha, která byla v minulosti využívána (převážně k bydlení) a v důsledku výrazných poklesů terénu po hlubinné těžbě černého uhlí byla postupně téměř zcela opuštěna. Celková plocha zájmové lokality je 85 ha. V rámci terénních úprav území budou provedeny demolice několika zbývajících objektů, demontáž nefunkčních sítí technického vybavení a vyrovnání současného členitého povrchu terénu, tak aby lokalita mohla být opět využívána. Součástí stavby je dobudování dopravní a technická infrastruktura, včetně ČOV a retenčních nádrží.

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

JESENÍK – Lesopark s golfovým hřištěm

2012

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení

Zadavatel: Roman Kalina

 

Vypracování oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro záměr realizace lesoparku s golfovým hřištěm v místě bývalého vojenského prostoru na severním okraji města Jeseníku. První etapa představuje cvičnou louku (driving range) a nezbytné související zázemí, druhá etapa pak devítijamkové hřiště a rozšíření zázemí včetně vybudování zavlažovacího systému. Zájmová lokalita leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, přičemž část plánovaného areálu leží ve III. zóně odstupňované ochrany, driving range a objekty technického zázemí ve IV. zóně.

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

OSTRAVA – Dostavba Domu umění GVUO

2013

Hodnocení vlivů záměru na životní prostředí – oznámení

Zadavatel: Kania, a.s.

 

Vypracování oznámení dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pro realizaci dostavby Domu umění v centru Ostravy.

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

PLÁN OBLASTI POVODÍ ODRY, MORAVY, DYJE

2006 – 2009

Posouzení vlivů koncepce na životní prostředí (SEA)

Zadavatel: Pöyry Environment a.s.

 

Zpracování oznámení a vyhodnocení vlivů koncepce „Plán oblasti povodí Odry pro roky 2010 – 2015“ na životní prostředí. Zpracování dílčích částí oznámení a vyhodnocení vlivů koncepcí „Plán oblasti povodí Moravy pro roky 2010 – 2015“ a „Plán oblasti povodí Dyje pro roky 2010 – 2015“ na životní prostředí. Součástí zakázky byla práce s veřejností, řešení přeshraničních vlivů koncepce, návrh opatření a monitoringu pro plánovací období koncepcí.

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close