img

Nové webové stránky

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

Novinky

Nové webové stránky

Připravili jsme pro Vás nové webové stránky…

  • Aktualizováno: 26.3.2014, 22:03

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – ochranné sanační čerpání

2012 – 2013

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu současné kolonie zahrádkářů

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

BOHUMÍN – DS PHM – ochranné sanační čerpání

2013 – 2014

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

ŠUMPERK – Vikýřovice – ochranné sanační čerpání

2010 – 2012

Zadavatel: Ministerstvo financí

Provádění ochranného čerpání v areálu bývalého distribučního skladu PHM

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

HORNÍ SUCHÁ – sanace produktovodu

2011

Zadavatel: Ministerstvo financí

Sanace starého produktovodu od železniční vlečky do bývalého distribučního skladu

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

MOŠNOV – sanace produktovodů

2010

Zadavatel: Statutární město Ostrava + Moravskoslezský kraj

Sanace starého produktovodu a zemin

Likvidace několika větví starého produktovodu vedoucího do prostoru letiště v Mošnově otevřeným výkopem. Cementace nedostupných úseků potrubí. Provedení sanace zemin nesaturované zóny v trase likvidovaného potrubí.

 

Foto Mosnov_sanace_1

Foto Mosnov_sanace_2

Foto Mosnov_sanace_3

Foto Mosnov_sanace_4

Foto Mosnov_sanace_5

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

OSTRAVA – areál Nad Porubkou – sanace

2010 – 2013

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Provádění sanace ropného znečištění v průmyslové zóně                     

Demolice starého objektu garáží, odtěžení zeminy kontaminované ropnými látkami a sanace podzemní vody metodou „pump and treat“. V průběhu čerpání a čištění podzemní vody probíhala infiltrace bakteriálních kmenů a živin pro urychlení procesu biodegradace in-situ. Průběžný monitoring kvality podzemní a povrchové vody po celou dobu sanace.

 

Foto Porubka_1

Foto Porubka_2

Foto Porubka_3

Foto Porubka_4

Foto Porubka_5

Foto Porubka_6

Foto Porubka_7

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

BRUNTÁL – Alfa Plastik – malá gramáž

2008 – 2014
Zadavatel: Ministerstvo financí
Sanace nesaturované zóny a podzemní vody v areálu Alfa Plastik a.s.

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

OSTRAVA – Hayes Lemmerz

2005 – 2013

Zadavatel: Hayes Lemmerz Autokola

Sanace podzemní vody

Realizace sanace podzemní vody kontaminované ropnými látkami v areálu závodu na výrobu automobilových kol. Aplikace technologie „Pump and Treat“ s využitím vlastní technologie a čerpání z vybudovaného podzemního drénu pod povrchem podlah podniku za současného dílčího začerpávání vody infiltračními drény. Další čerpání ze systému vrtů.

 

Foto Autokola_1

Foto Autokola_2

Foto Autokola_3

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

BRUNTÁL – sanace bývalých kasáren SA

2004 – 2007

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Sanace skládky a kontaminace v areálu bývalých kasáren SA              

Realizace projektu zahrnovala sanaci nepovolené skládky odpadů, sanaci v místě bývalé prádelny (chlorované uhlovodíky) a sanaci v místě skladu pesticidů (chlorované pesticidy) Těleso skládky bylo srovnáno do figury a překryto jílovou těsnící vrstvou. Po obvodu byl vybudován kanál k odvodu srážkových vod a plocha skládky byla ozeleněna. V místě bývalé prádelny byla provedena sanace staré jímky a zbytku odpadního potrubí. V místě skladu pesticidů byla odtěžena kontaminovaná zemina a 1 rok probíhalo dočištění podzemní vody metodou „pump and treat“. Průběžně probíhal monitoring kvality podzemní a povrchové vody v dotčené vodoteči na několika profilech.

 

Foto kasárna_1

Foto kasárna_2

Foto kasárna_3

Foto kasárna_4

Foto kasárna_5

Foto kasárna_6

  • Aktualizováno: 16.3.2014, 19:03

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close