img

POVEZ II

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

POVEZ II

Společnosti G-Consut, spol. s r.o. byl poskytnut příspěvek na úhradu nákladů zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanců v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II, reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053).
Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu (85 %), konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky (15 %). V rámci vzdělávacího programu byl poskytnut příspěvek na vzdělávací aktivity, které budou probíhat v období 01/2017 – 06/2017.

  • Anglický jazyk 1.,2.,3. sk. (Cloverleaf spol. s r.o.)
  • Uplatnění technologie BIM v projektování – AutoCAD (ADEON CZ s.r.o.)
  • Uplatnění technologie BIM v projektování – BricsCAD (PROTEA spol. s r. o.)
  • Příprava na autorizační zkoušky v oboru Geotechnika (odborné konzultace) (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební)
  • Vzorkování podzemních vod, zemin a odpadů (Forsapi s.r.o.)
  • Aktualizováno: 2. 3. 2017, 10:03

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close