img

BRUNTÁL - sanace bývalých kasáren SA

Poskytujeme geologické služby a ekologické poradenství na špičkové úrovni. Provádíme ekologické audity, analýzy rizik i environmentální outsourcing.
Jsme profesionálem v oblasti inženýrské geologie a hydrologie od hydrologických průzkumů až po zajištění ochrany vodních zdrojů. Nabízíme komplexní řešení ekologických zátěží včetně průzkumů kontaminace a sanačních prací. Jsme G-Consult.

img

BRUNTÁL – sanace bývalých kasáren SA

2004 – 2007

Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí

Sanace skládky a kontaminace v areálu bývalých kasáren SA              

Realizace projektu zahrnovala sanaci nepovolené skládky odpadů, sanaci v místě bývalé prádelny (chlorované uhlovodíky) a sanaci v místě skladu pesticidů (chlorované pesticidy) Těleso skládky bylo srovnáno do figury a překryto jílovou těsnící vrstvou. Po obvodu byl vybudován kanál k odvodu srážkových vod a plocha skládky byla ozeleněna. V místě bývalé prádelny byla provedena sanace staré jímky a zbytku odpadního potrubí. V místě skladu pesticidů byla odtěžena kontaminovaná zemina a 1 rok probíhalo dočištění podzemní vody metodou „pump and treat“. Průběžně probíhal monitoring kvality podzemní a povrchové vody v dotčené vodoteči na několika profilech.

 

Foto kasárna_1

Foto kasárna_2

Foto kasárna_3

Foto kasárna_4

Foto kasárna_5

Foto kasárna_6

  • Aktualizováno: 16. 3. 2014, 19:03

Sledováním této stránky souhlasíte s použitím cookies... Více info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close